Вхід
1c_fran_red.png
Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Перегляди: 1292
Друк

Додатково до функціоналу типового рішення "1С: Бухгалтерія 8 для України" , програмний продукт "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для Україні" містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна. При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для Україні" були враховані вимоги наступних нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року);
 • ГОСТ 2422-99 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення;
 • ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб;
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661)
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228)

Управління виробничими процесами: конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.
Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП): у рамках конфігурації реалізовані механізми зв'язку з системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі одержуваних з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.
Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України. Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушки (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проведень; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. В програмі фіксуються шляхові і облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати в повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Забезпечена робота з наступними первинними документами:

ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі

ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав

ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом

ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів

ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів усередині підприємства

ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів

ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів

ЗХС-30 Акт зачистки

Акт-розрахунок до акту-зачистки

ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур

ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів

ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах

ЗХС-47 Картка аналізу зерна

ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна

ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки

ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку

ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку

ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад

ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі

ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна

ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виготовлення готової продукції

ЗХС-171Б Відомість схилом

За допомогою "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо, так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов'язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно.

Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, що не підлягають зміні користувачем.

Використання конфігурації "Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України" можливе тільки спільно з платформою "1С: Підприємство" версії 8.1.14 і вище.

Новини 1С:Україна

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.