Вхід
1c_fran_red.png
Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Перегляди: 2037
Друк

Загальна характеристика
Функціональні можливості
Сервісні можливості

Загальна характеристика 

Програмний продукт "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і прикладне рішення (конфігурацію) "Бухгалтерія для бюджетних установ України".

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, у якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма вирішує наступні завдання:

 • облік затверджених кошторисних показників по загальному та спеціальному фондах;
 • облік взятих зобов'язань і фінансових зобов'язань;
 • облік операцій з готівкою і безготівковими коштами;
 • ведення взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями;
 • ведення взаєморозрахунків з підзвітними особами;
 • облік ПДВ;
 • облік необоротних активів, запасів і бланків суворої звітності;
 • облік валютних операцій;
 • формування меморіальних ордерів і головної книги;
 • формування регламентованих звітних форм.

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" дозволяє автоматизувати всі ділянки обліку в бюджетних установах. Важливою особливістю програми є ведення обліку по джерелах фінансування, за рахунок яких установа виконує свої функції.

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" дозволяє впроваджувати єдину облікову політику в установах одного відомства і виконувати формування консолідованої звітності з можливістю деталізації кожного показника до конкретних проведень.

Методологія обліку "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" у поєднанні з можливостями платформи "1С: Підприємство 8" дають користувачеві потужну та гнучку облікову систему, яку можна використовувати як у невеликих установах, так і на великих управліннях та адміністраціях.

Функціональні можливості 

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку державних бюджетних установ, що фінансуються з державного або місцевого бюджетів і ведуть облік за Планом рахунків бюджетних установ.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Стандартна методологія бюджетного обліку

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" розроблена відповідно до вимог і положень чинних нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету і реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до поточного законодавства України .

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

 • за діючою бюджетною класифікацією видатків;
 • у розрізі видів коштів - кошти загального та спеціального фонду (отримані як плата за виконувані функції і як благодійна допомога);
 • в розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;
 • в розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

План рахунків та налаштування синтетичного і аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Державного казначейства України № 114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

Облік господарських операцій в системі може вестися як у національній валюті, так і в іноземних валютах.

Кожен розділ обліку в програмі - це методично вивірений технологічний цикл обліку окремих видів майна, коштів, зобов'язань в рамках єдиної типової конфігурації, який передбачає отримання всіх необхідних первинних документів та регістрів обліку.

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ Україна" підтримує єдиний взаємозалежний технологічний процес обробки документації по всіх розділах бухгалтерського обліку з складанням балансу.

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень.

Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться загальні списки контрагентів, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат і т. д.

Головна книга і баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або окремо по кожній установі.

Додаткова аналітика в обліку

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" дозволяє вирішувати завдання бухгалтерського обліку в тих установах, де стоїть задача накопичення та аналізу планово-економічних показників в розрізі структурних підрозділів, що входять до складу установи. Такий облік можна організувати як в частині витрат, плануючи кошториси і відстежуючи касові і фактичні витрати окремо по кожному підрозділу, так і в частині доходів, відстежуючи виконання планів надходження коштів.

Крім деталізації аналітичного обліку по підрозділах, система дозволяє додавати додаткову довільну аналітику на будь-який субрахунок. Наповнення такої аналітики визначається самостійно, виходячи з потреб обліку в установі. Ці механізми можна використовувати для більш глибокої деталізації різних областей обліку. Для витрат, наприклад, код економічних витрат "1140 Витрати на відрядження" можна додатково розбити на "Добові по Україні", "Добові закордоном", "Проживання", "Проїзд". Для обліку матеріальних цінностей цей механізм можна використовувати для вказівки корпусів або кабінетів, в яких зберігаються цінності.

Облік фінансування

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • Річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну.
 • Помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду, в системі передбачено ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходів, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактично виконаними витратами.

На підставі врахованих в системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року звіт "Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань".

Облік договорів

В "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" передбачена можливість ведення договорів з постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій - користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень по кожній позиції специфікації.

Специфікації договорів з постачальниками заносяться із зазначенням кодів Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, що забезпечує можливість контролю перевищення граничних сум по кожному коду.

Облік зобов'язань

Облік бюджетних зобов'язань в системі реалізований відповідно до положень Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства" № 136 від 9 серпня 2004 року.

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій:

 • Реєстрація взяття зобов'язань;
 • Реєстрація сторнувальних зобов'язань;
 • Реєстрація взяття фінансових зобов'язань;
 • Реєстрація сторнуючих фінансових зобов'язань.

Для правильності обліку в системі передбачений контроль перевищення взятих зобов'язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов'язань над взятими зобов'язаннями.

Програма формує форми друку реєстрів зобов'язань і фінансових зобов'язань (Додатки № 1 та № 2 до порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів).

Облік грошових коштів

В "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою і безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її виконання:

 • Перерахування оплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;
 • Перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;
 • Отримання і повернення фінансування;
 • Відновлення касових витрат.

Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" № 100 від 6 жовтня 2000 року:

 • "Картка обліку готівкових операцій";
 • "Картка обліку касових витрат";
 • "Картка обліку капітальних інвестицій";
 • "Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань".
 • Взаємодія з ПЗ "Мережа"

Прийнятий в системі порядок документообігу з обліку зобов'язань і грошових коштів дозволяє повністю виключити використання ПЗ "Мережа" і "Кур'єр" Державного казначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на дискети здійснюється механізмами "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" у форматі тієї версії ПО Державного казначейства України, яке використовується в установі.

Облік матеріальних цінностей

В програмі "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" облік матеріальних цінностей розділений на 3 напрямки:

 • Облік необоротних активів;
 • Облік запасів;
 • Облік бланків суворої звітності.

Облік необоротних активів реалізований відповідно до вимог Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ". Документи системи коректно враховують особливості бухгалтерського обліку різних видів необоротних активів (основні засоби, малоцінні необоротні активи, нематеріальні активи).

Всі документи, які виконують операції з необоротними активами, містять дані не тільки про інвентарних номер необоротного активу, а й про картку, в якій реєструються операції за цим інвентарним номером. Завдяки такому підходу, в програмі однаково зручно вести облік і одиночних карток по ф.ОЗ-6, і групових карток по ф.ОЗ-9.

При реєстрації надходжень основних засобів програма сама сформує проведення по списанню копійок і зареєструє в обліку основний засіб з первісною вартістю без копійок. При розрахунках зносу система також виконає округлення копійок в сумі зносу, завдяки чому залишкова вартість буде завжди цілим числом.

Запаси в "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" враховуються згідно Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ" № 125 від 8 грудня 2000 року. Система дозволяє на вибір користувача вибрати метод обліку цін запасів - за середньозваженою або за обліковою ціною. Методи призначаються окремо для кожного бухгалтерського рахунку, на якому обліковуються запаси.

При списанні запасів програма "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" автоматично визначає рахунок списання. При цьому аналізується не лише джерело фінансування, за рахунок якого був придбаний запас, а й метод його надходження - запаси, отримані як централізована поставка, будуть списані на рахунок внутрішньовідомчих розрахунків. На додаток до рахунку списання система автоматично визначає КЕКВ списання, ґрунтуючись на даних надходження запасу.

До складу "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" додані механізми обліку бланків суворої звітності за номерами і серіями. При виконанні операцій з переміщення та списання бланків, система підкаже користувачеві які серії та номери є в наявності і проконтролює, щоб у документах не були присутні номери та серії, не зареєстровані в обліку.

Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями

Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями в системі ведуться в розрізі контрагентів і підстав розрахунків (договорів).

В системі передбачені механізми зберігання дати виникнення заборгованості при взаєморозрахунках. Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, дата заборгованості визначається:

 • При першій операції і надалі не змінюється до повного закриття взаєморозрахунків;
 • При кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);
 • При зміні знака заборгованості.

Облік ПДВ

Для організацій - платників ПДВ "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" надає широкі можливості по автоматизації обліку:

 • Автоматичний розрахунок сум першої події;
 • Реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • Автоматичне формування реєстру податкових накладних та декларації з ПДВ.

Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, можливе налаштування стратегії розрахунку сум першої події для податкового кредиту і окремо для податкового зобов'язання за такими методами:

 • Касовий метод;
 • При зміні знака заборгованості;
 • Відключення автоматичного розрахунку.

При відмові від розрахунку перших подій по податковому кредиту у установи залишається можливість формування податкового кредиту - для цього достатньо буде вручну зареєструвати в системі податкові накладні тільки від тих постачальників, послуги та товари яких були використані в оподатковуваній господарській діяльності. Система зніме раніше списані на витрати суми ПДВ придбання і віднесе їх до складу податкового кредиту.

Стандартні бухгалтерські звіти

У системі передбачений набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, визначених Наказом Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання": меморіальні ордери з № 1 по № 17, книга "Журнал-головна". Користувачеві надається можливість створювати таку кількість меморіальних ордерів, яка передбачена обліковою політикою установи.

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" також надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проведеннях у різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проведення, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

В "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання у вищі установи і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності і податкові декларації.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 № 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. Xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості 

Контроль і виключення помилкових ситуацій

"1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" надає широкі засоби контролю роботи користувача на різних етапах роботи з програмою:

 • контроль коректності та повноти даних, що вводяться;
 • контроль залишків при списанні (переміщенні) матеріальних цінностей;
 • контроль введення і редагування документів, операцій;
 • контроль модифікації і видалення документів, введених раніше "дати заборони редагування";
 • контроль цілісності і несуперечливості інформації при видаленні даних.

Завантаження класифікаторів і курсу валют

Програма передбачає завантаження довідників і класифікаторів:

 • Кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ);
 • Кодів програмної та функціональної класифікації видатків (КПК і КФК);
 • Кодів доходу бюджету (КДБ);
 • Класифікатор банків і відділень казначейства;
 • Курсу валют.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих фізичних осіб та / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти у фірму "1С" думки про використання програми, звернення до відділу технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, що розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (. Cfu) або файлу поставки конфігурації (. Cf) з будь-якого локального або мережного каталогу.

Новини 1С:Україна

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.