Вхід

Управління торговим підприємством для України

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. 

Управління торговельною діяльністю
Складський облік
Облік банківських і касових операцій
Управління взаєморозрахунками
Облік необоротних активів
Облік виробництва
Управління персоналом і розрахунок зарплати
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Формування регламентованої звітності
Сервісні можливості

Управління торговельною діяльністю 

Управління продажами 

У діяльності торгового підприємства важливим аспектом є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування та аналіз фактичних показників в різних аналітичних розрізах.

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажу товарів на підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажу, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів - зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонерові і т.д.

Планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів у натуральному та вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки й отриманих на плановий період замовленнях покупців;
 • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.) Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування, як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.  

Управління замовленнями покупців

Функціональність управління замовленнями, реалізована в "Управлінні торговим підприємством для України", дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію відносин з клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і хід їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. В числі можливостей, які надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, об'ємами і термінами постачань;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, зокрема прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків постачань і графіків платежів.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування

Для торгових підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів - оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line". Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів в роздрібних цінах, порівнювати об'єми і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

Торгові підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відстежувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість і прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами.

Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їх співробітникам, а також зберігання історії взаємодії з ними;
 • реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів та матеріалів;
 • автоматично оповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;
 • проводити інтегрований ABC (XYZ)-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати та оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Складський облік 

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях вимірювання на кількох складах;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, зворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести партійний облік в розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація по стану складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного об'єму продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити продукцію, що погано продається за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період та коефіцієнт оборотності.

Облік банківських і касових операцій 

Підсистема управління грошовими коштами виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і операціях.

Управління взаєморозрахунками 

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості - фактичною і прогнозованою (відкладеною).Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при віддзеркаленні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (по договорах, по рахунках / замовленнях, по розрахункових документах);
 • аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.

Облік необоротних активів 

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів в регламентованому обліку ведеться відповідно до П С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси". Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (в цілому по підприємству).

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

 • прямолінійний спосіб;
 • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
 • зменшення залишку і прискореного зменшення залишку;
 • кумулятивний;
 • за індивідуальним графіком амортизації;
 • по нормам податкового законодавства.

Управління персоналом і розрахунок зарплати 

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії і автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • кадровий облік;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування.

"Управління торговим підприємством для України" дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності.

Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до діючих нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • ведення військового обліку.

Облік виробництва 

У конфігурації автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця проводиться розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показникам нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.

Бухгалтерський облік 

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.

До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р.№ 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Податковий облік 

В "Управлінні торговим підприємством для України" підтримуються різні схеми оподаткування:

 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток та податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є напередвизначеним.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т.д. роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Облік ПДВ

"Управління торговим підприємством для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

Податковий облік (ПДВ і по податку на прибуток) в конфігурації може вестися двома методами:

Протягом звітного періоду (місяць) ведеться як "по відвантаженню". В кінці періоду регламентний документ дозволяє визначити суми податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню).

Податкові зобов'язання та кредит розраховуються і фіксуються в системі при проведенні первинних документів відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню).

Спрощена система оподаткування

Конфігурація дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку за спрощеною системою оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Формування регламентованої звітності 

В "Управління торговим підприємством для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. Xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості 

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в рішення системи "1С: Підприємство 8" дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців підприємства - в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Важливо, що ці засоби інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції здійснюється в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. У числі основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація "Управління торговим підприємством для України":

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії переписки по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • мпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматичне відправлення листів з настаннюям запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів - групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично по заданих користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видам діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т.д.).

 Моніторинг та аналіз діяльності підприємства

Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" включає потужну та гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • лінійні, ієрархічні і крос-звіти;
 • підтримка групування;
 • розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (настроювати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівнику

"Рапорт керівнику" - механізм, який дозволяє організувати регулярне формування і доставку керівному складу інформації про поточний стан справ на підприємстві. Важливо, що для цього керівнику не потрібно самому складати запити і навіть просто запускати "1С: Підприємство". Будучи один раз налаштованим, механізм "Рапорт керівнику" може відповідно до заданого регламенту - наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати в інтернеті або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльності підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді. У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, по дебіторській та кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів в розрізі статей і т.д. Список показників можна настроїти індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне представлення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

Побудова територіально розподілених систем

В "1С: Підприємство 8" реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації "Управління торговим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Наші послуги

 • Розробка та обслуговування сайтів

  Розробка та обслуговування сайтів

 • Аудит облікових систем

  Аудит облікових систем

 • Звітність через інтернет

  Звітність через інтернет

 • Автоматизація роботи мобільних співробітників

  Автоматизація роботи мобільних співробітників

Розробка та обслуговування сайтів

Розробка та обслуговування сайтів Ми створимо для Вас сайт із зручною системою управління та оригінальним дизайном, сайт який дозволить значно підвищити ефективність просування Ваших товарів та послуг через інтернет.

Аудит облікових систем

Аудит облікових систем Всебічна оцінка стану облікових систем на підприємстві, визначення правильності та ефективності їх функціонування., надання рекомендації щодо автоматизації та вдосконалення облікових процесів.

Звітність через інтернет

Звітність через інтернет Подання звітності в електронному вигляді - новий, але досить популярний метод взаємодії з державними органами, що успішно зарекомендував себе та став доступним кожному підприємству.

Автоматизація роботи мобільних співробітників

Автоматизація роботи мобільних співробітників Мобільні додатки розроблені на платформі "Агент Плюс 2.0" дозволяють підвищити ефективність роботи мобільних співробітників та оптимізувати бізнес процеси на підприємстві.

Наші клієнти

 • ТОВ

  ТОВ "Пріорітет"

 • ТОВ “Мрія забудовника”

  ТОВ “Мрія забудовника”

 • Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

  Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

 • КП “Спецкомунтранс”

  КП “Спецкомунтранс”

 • ТОВ “Інтерпродсервіс”

  ТОВ “Інтерпродсервіс”

 • ПАТ “Хмельпиво”

  ПАТ “Хмельпиво”

 • ТОВ “Літма”

  ТОВ “Літма”

ТОВ "Пріорітет"

ТОВ

ТОВ "Пріорітет" є одним із найбільших постачальників бетонів, розчинів та інших матеріалів  на території Хмельницької області. Торгово-будівельний комплекс пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів, інших будівельних матеріалів, забезпечує виконання індивідуальних замовлень, а також надає спектр транспортно-будівельних послуг. Колектив компанії складають висококваліфіковані спеціалісти, які постійно тримають напрямок на впровадженні нових, прогресивних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживачів.

ТОВ “Мрія забудовника”

ТОВ “Мрія забудовника”
ТОВ “Мрія забудовника” займається виробництвом, продажем і встановленням вікон, дверей, балконів, а також пропонує широкий асортимент різноманітних будівельних матеріалів. Відповідність ціни та якості робить продукцію компанії конкурентоспроможною на вітчизняному ринку, а неповторний дизайн виділяє її із загального ряду аналогічних виробів. Гнучка цінова політика та наявність багатьох варіантів забезпечує оптимальне рішення для будівництва, а прямі поставки сировини та продукції від вітчизняних і зарубіжних виробників, є запорукою успішної діяльності компанії.

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області - державне підприємство, що входить до складу Державної служби з карантину рослин України. Основними завданнями підприємства є: охорона території України від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів; контроль за дотриманням особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при в...

КП “Спецкомунтранс”

КП “Спецкомунтранс”
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс” протягом більше ніж піввікового існування відіграє значну роль у розвитку комунальної інфраструктури обласного центру. В даний час на підприємстві працює 49 одиниць техніки різного призначення, діють ремонтна майстерня, дільниця по виготовленню нестандартного обладнання та інші допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу КП “Спецкомунтранс”. Трудовий колектив чисельністю 140 працівників забезпечує безперебійну роботу підприємства по санітарній очистці, і як наслідок - чистоту та порядок у місті.

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс” засноване в 1998 році. Товариство є найбільшим рибопереробним підприємством на Заході України. На сьогоднішній день ТОВ “Інтерпродсервіс” виготовляє більше ніж 50 найменувань рибних пресервів, біля 70 видів солено-копченої продукції. Маючи потужний потенціал та довіру споживачів, підприємство активно та успішно бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних конкурсах і виставках. Запорукою успішної діяльності компанії є робота висококваліфікованих спеціалістів-технологів, використання сучасного обладнання, якісна сировина та постійний контроль на усіх етапах технологічного процесу виробництва. 

ПАТ “Хмельпиво”

ПАТ “Хмельпиво”
ПАТ “Хмельпиво” - одне з найстаріших підприємств області. Хмельницький пивоварний завод було побудовано ще в 1901 році. У 1993 р. завод перетворено на ПАТ “Хмельпиво”, яке успішно продовжує та примножує виробничий досвід пивоваріння. Виробнича потужність заводу складає 1500 тис. дал пива та 1400 тонн солоду на рік. Продукція товариства відповідає всім державним вимогам якості, окремі види пива нагороджувались медалями на міжнародних конкурсах пива (золотими, срібними, бронзовими). В цьому заслуга колективу, - висококваліфікованих спеціалістів, які постійно перебувають в пошуку покращення процесів управління якістю та технологією виробництва. 

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма” засноване у 1998 році. Не зважаючи на відносно короткий термін участі на ринку, компанія досягла значних успіхів, ставши провідним виробником взуття з текстильних матеріалів та ПВХ в Україні. Підприємство виробляє широкий асортимент взуття високої якості за доступними для споживачів цінами, що і є одним з основних принципів ТОВ “Літма”. Дотримання цього правила породжує високий попит на продукцію на національному ринку. Динамічний розвиток компанії відбувається завдяки впровадженню найсучаснішого обладнання, що підвищує якість продукції та збільшує обсяг виробництва.

Previous
Next
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.