Вхід

Управління виробничим підприємством для України

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є комплексним рішенням, що охоплює основи управління та обліку на виробничому підприємстві. Дане прикладне рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. Для цього в конфігурації розроблені наступні підсистеми: 

 • Управління даними про вироби
 • Ціноутворення
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління запасами
 • Управління обладнанням
  • Управління ремонтами
 • Управління продажами
  • Замовлення покупців
  • Планування продажів
  • Управління відносинами з покупцями
 • Управління роздрібною торгівлею
 • Управління закупівлями
 • Замовлення постачальникам
  • Планування закупівель
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління виробництвом
  • Планування виробництва
  • Планування виробництва по змінах
  • Управління витратами
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Управління грошовими коштами
 • Бюджетування
 • Бухгалтерський облік
  • Валютні операції
  • Взаєморозрахунки з контрагентами
  • Грошові кошти
  • Доходи, витрати і фінансові результати
  • Запаси
  • Бухгалтерський облік податку на прибуток
  • Нематеріальні активи
  • Основні засоби
  • Виробничі витрати
  • Розрахунки з підзвітними особами
 • Податковий облік
  • Єдиний податок
  • Податок на прибуток
  • ПДВ
 • Розрахунок зарплати
  • Регламентована зарплата
  • Управлінська зарплата
 • Управління персоналом
 • Регламентована звітність
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Отримання аналітичної інформації
 • Сервісні можливості
  • Анкетування
  • Інтернет-підтримка користувачів
  • Вбудована електронна пошта

 Методологія системи визначає категорії обліку, для яких розроблені механізми автоматизації в конфігурації:

 • управлінський облік і планування;
 • регламентований облік;
 • облік по МСФО.

Загальна концепція рішення пояснюється схемою.

 

Управлінський облік і планування будуються за правилами, розробленим всередині підприємства, і служать для отримання даних необхідних для управління бізнес процесами на підприємстві. Управлінський облік - це фактично система інформаційної підтримки управління. Він відрізняється від регламентованого обліку, перш за все тим, що його дані більшою мірою призначені для внутрішнього використання. Його основна мета - допомогти керівнику приймати правильні рішення/

Користувачами управлінської звітності за певних умов можуть бути і зовнішні зацікавлені сторони: партнери по бізнесу, інвестори.

Важливо зауважити, що для підприємств холдингової структури в конфігурації ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Тобто підприємство виступає в якості цілісного навчання для задач управління.

При розробці управлінського обліку в конфігурації був використаний досвід автоматизації російських і українських підприємств, а також враховані основні світові стандарти і методики управління підприємствами.

Принципи ведення регламентованого обліку багато в чому визначаються поточним законодавством. Під регламентованим обліком у системі розуміється податковий і бухгалтерський облік. Правила ведення такого обліку, вимоги до структури даних, вимоги до правил формування звітності, вимоги до змісту і формату звітності є загальними для всіх підприємств. Правила ведення обліку фіксуються обліковою політикою підприємства. Для регламентованих видів обліку характерною є вимога надавати зовнішню звітність до контролюючих органів, сформлену певним чином. Регламентований облік ведеться лкремо для кожної організації, що входить в підприємство. Дані регламентованого обліку будуються на основі наявної в компанії і документально підтвердженої інформації, тобто тих же первинних документів, які лежать в основі управлінського обліку. Таким чином, в компанії здійснюється подвійний контроль над первинною документацією.

Вимоги до звітності по МСФО також регламентовані: регламентовані принципи ведення обліку, принципи отримання даних для звітності, зміст звітності. При цьому формат надання кожного звіту з урахуванням загальних правил побудови визначається організацією самостійно, формат, наприклад, може бути визначений для підприємства його материнською компанією. Звітність по МСФО будується як для кожної організації, що входить в підприємство, так і консолідовано по підприємству в цілому.

У конфігурації можна виділити механізми для підтримки операційної діяльності підприємства. Такі механізми дозволяють по кожній господарської операції зафіксувати тільки ті дані, які відомі по ній на момент її появи, тобто оперативні дані. Дані для обліку реєструються в системі первинними обліковими документами. Механізми для підтримки операційної діяльності виконують також функції оперативного контролю. При запису таких операцій аналізується коректність даних в реєстрованих первинних облікових документах, правильність їх оформлення.

Крім документів операційного блоку в кожному виді обліку можна реєструвати первинні документи, які не відображаються в оперативному блоці. Як правило, це відноситься до операцій, які уточнюють деталізацію по якомусь обліку. Дані таких документів не вимагають оперативного контролю, не впливають на оперативне прийняття рішень, специфічні для кожного виду обліку.

Таким чином, конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу - можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Наші послуги

 • Аудит облікових систем

  Аудит облікових систем

 • Розробка та обслуговування сайтів

  Розробка та обслуговування сайтів

 • Звітність через інтернет

  Звітність через інтернет

 • Автоматизація роботи мобільних співробітників

  Автоматизація роботи мобільних співробітників

Аудит облікових систем

Аудит облікових систем Всебічна оцінка стану облікових систем на підприємстві, визначення правильності та ефективності їх функціонування., надання рекомендації щодо автоматизації та вдосконалення облікових процесів.

Розробка та обслуговування сайтів

Розробка та обслуговування сайтів Ми створимо для Вас сайт із зручною системою управління та оригінальним дизайном, сайт який дозволить значно підвищити ефективність просування Ваших товарів та послуг через інтернет.

Звітність через інтернет

Звітність через інтернет Подання звітності в електронному вигляді - новий, але досить популярний метод взаємодії з державними органами, що успішно зарекомендував себе та став доступним кожному підприємству.

Автоматизація роботи мобільних співробітників

Автоматизація роботи мобільних співробітників Мобільні додатки розроблені на платформі "Агент Плюс 2.0" дозволяють підвищити ефективність роботи мобільних співробітників та оптимізувати бізнес процеси на підприємстві.

Колеги

Облікова майстерня – про бухгалтерію та комплексну автоматизацію

Агент Плюс – Впровадження у Хмельницькому

Supremo1

Наші клієнти

 • ТОВ

  ТОВ "Пріорітет"

 • ТОВ “Мрія забудовника”

  ТОВ “Мрія забудовника”

 • Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

  Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

 • КП “Спецкомунтранс”

  КП “Спецкомунтранс”

 • ТОВ “Інтерпродсервіс”

  ТОВ “Інтерпродсервіс”

 • ПАТ “Хмельпиво”

  ПАТ “Хмельпиво”

 • ТОВ “Літма”

  ТОВ “Літма”

ТОВ "Пріорітет"

ТОВ

ТОВ "Пріорітет" є одним із найбільших постачальників бетонів, розчинів та інших матеріалів  на території Хмельницької області. Торгово-будівельний комплекс пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів, інших будівельних матеріалів, забезпечує виконання індивідуальних замовлень, а також надає спектр транспортно-будівельних послуг. Колектив компанії складають висококваліфіковані спеціалісти, які постійно тримають напрямок на впровадженні нових, прогресивних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживачів.

ТОВ “Мрія забудовника”

ТОВ “Мрія забудовника”
ТОВ “Мрія забудовника” займається виробництвом, продажем і встановленням вікон, дверей, балконів, а також пропонує широкий асортимент різноманітних будівельних матеріалів. Відповідність ціни та якості робить продукцію компанії конкурентоспроможною на вітчизняному ринку, а неповторний дизайн виділяє її із загального ряду аналогічних виробів. Гнучка цінова політика та наявність багатьох варіантів забезпечує оптимальне рішення для будівництва, а прямі поставки сировини та продукції від вітчизняних і зарубіжних виробників, є запорукою успішної діяльності компанії.

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області - державне підприємство, що входить до складу Державної служби з карантину рослин України. Основними завданнями підприємства є: охорона території України від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів; контроль за дотриманням особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при в...

КП “Спецкомунтранс”

КП “Спецкомунтранс”
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс” протягом більше ніж піввікового існування відіграє значну роль у розвитку комунальної інфраструктури обласного центру. В даний час на підприємстві працює 49 одиниць техніки різного призначення, діють ремонтна майстерня, дільниця по виготовленню нестандартного обладнання та інші допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу КП “Спецкомунтранс”. Трудовий колектив чисельністю 140 працівників забезпечує безперебійну роботу підприємства по санітарній очистці, і як наслідок - чистоту та порядок у місті.

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс” засноване в 1998 році. Товариство є найбільшим рибопереробним підприємством на Заході України. На сьогоднішній день ТОВ “Інтерпродсервіс” виготовляє більше ніж 50 найменувань рибних пресервів, біля 70 видів солено-копченої продукції. Маючи потужний потенціал та довіру споживачів, підприємство активно та успішно бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних конкурсах і виставках. Запорукою успішної діяльності компанії є робота висококваліфікованих спеціалістів-технологів, використання сучасного обладнання, якісна сировина та постійний контроль на усіх етапах технологічного процесу виробництва. 

ПАТ “Хмельпиво”

ПАТ “Хмельпиво”
ПАТ “Хмельпиво” - одне з найстаріших підприємств області. Хмельницький пивоварний завод було побудовано ще в 1901 році. У 1993 р. завод перетворено на ПАТ “Хмельпиво”, яке успішно продовжує та примножує виробничий досвід пивоваріння. Виробнича потужність заводу складає 1500 тис. дал пива та 1400 тонн солоду на рік. Продукція товариства відповідає всім державним вимогам якості, окремі види пива нагороджувались медалями на міжнародних конкурсах пива (золотими, срібними, бронзовими). В цьому заслуга колективу, - висококваліфікованих спеціалістів, які постійно перебувають в пошуку покращення процесів управління якістю та технологією виробництва. 

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма” засноване у 1998 році. Не зважаючи на відносно короткий термін участі на ринку, компанія досягла значних успіхів, ставши провідним виробником взуття з текстильних матеріалів та ПВХ в Україні. Підприємство виробляє широкий асортимент взуття високої якості за доступними для споживачів цінами, що і є одним з основних принципів ТОВ “Літма”. Дотримання цього правила породжує високий попит на продукцію на національному ринку. Динамічний розвиток компанії відбувається завдяки впровадженню найсучаснішого обладнання, що підвищує якість продукції та збільшує обсяг виробництва.

Previous
Next
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.