Вхід
1c_fran_red.png
Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Перегляди: 1787
Друк

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є комплексним рішенням, що охоплює основи управління та обліку на виробничому підприємстві. Дане прикладне рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. Для цього в конфігурації розроблені наступні підсистеми: 

 • Управління даними про вироби
 • Ціноутворення
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління запасами
 • Управління обладнанням
  • Управління ремонтами
 • Управління продажами
  • Замовлення покупців
  • Планування продажів
  • Управління відносинами з покупцями
 • Управління роздрібною торгівлею
 • Управління закупівлями
 • Замовлення постачальникам
  • Планування закупівель
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління виробництвом
  • Планування виробництва
  • Планування виробництва по змінах
  • Управління витратами
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Управління грошовими коштами
 • Бюджетування
 • Бухгалтерський облік
  • Валютні операції
  • Взаєморозрахунки з контрагентами
  • Грошові кошти
  • Доходи, витрати і фінансові результати
  • Запаси
  • Бухгалтерський облік податку на прибуток
  • Нематеріальні активи
  • Основні засоби
  • Виробничі витрати
  • Розрахунки з підзвітними особами
 • Податковий облік
  • Єдиний податок
  • Податок на прибуток
  • ПДВ
 • Розрахунок зарплати
  • Регламентована зарплата
  • Управлінська зарплата
 • Управління персоналом
 • Регламентована звітність
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Отримання аналітичної інформації
 • Сервісні можливості
  • Анкетування
  • Інтернет-підтримка користувачів
  • Вбудована електронна пошта

 Методологія системи визначає категорії обліку, для яких розроблені механізми автоматизації в конфігурації:

 • управлінський облік і планування;
 • регламентований облік;
 • облік по МСФО.

Загальна концепція рішення пояснюється схемою.

 

Управлінський облік і планування будуються за правилами, розробленим всередині підприємства, і служать для отримання даних необхідних для управління бізнес процесами на підприємстві. Управлінський облік - це фактично система інформаційної підтримки управління. Він відрізняється від регламентованого обліку, перш за все тим, що його дані більшою мірою призначені для внутрішнього використання. Його основна мета - допомогти керівнику приймати правильні рішення/

Користувачами управлінської звітності за певних умов можуть бути і зовнішні зацікавлені сторони: партнери по бізнесу, інвестори.

Важливо зауважити, що для підприємств холдингової структури в конфігурації ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Тобто підприємство виступає в якості цілісного навчання для задач управління.

При розробці управлінського обліку в конфігурації був використаний досвід автоматизації російських і українських підприємств, а також враховані основні світові стандарти і методики управління підприємствами.

Принципи ведення регламентованого обліку багато в чому визначаються поточним законодавством. Під регламентованим обліком у системі розуміється податковий і бухгалтерський облік. Правила ведення такого обліку, вимоги до структури даних, вимоги до правил формування звітності, вимоги до змісту і формату звітності є загальними для всіх підприємств. Правила ведення обліку фіксуються обліковою політикою підприємства. Для регламентованих видів обліку характерною є вимога надавати зовнішню звітність до контролюючих органів, сформлену певним чином. Регламентований облік ведеться лкремо для кожної організації, що входить в підприємство. Дані регламентованого обліку будуються на основі наявної в компанії і документально підтвердженої інформації, тобто тих же первинних документів, які лежать в основі управлінського обліку. Таким чином, в компанії здійснюється подвійний контроль над первинною документацією.

Вимоги до звітності по МСФО також регламентовані: регламентовані принципи ведення обліку, принципи отримання даних для звітності, зміст звітності. При цьому формат надання кожного звіту з урахуванням загальних правил побудови визначається організацією самостійно, формат, наприклад, може бути визначений для підприємства його материнською компанією. Звітність по МСФО будується як для кожної організації, що входить в підприємство, так і консолідовано по підприємству в цілому.

У конфігурації можна виділити механізми для підтримки операційної діяльності підприємства. Такі механізми дозволяють по кожній господарської операції зафіксувати тільки ті дані, які відомі по ній на момент її появи, тобто оперативні дані. Дані для обліку реєструються в системі первинними обліковими документами. Механізми для підтримки операційної діяльності виконують також функції оперативного контролю. При запису таких операцій аналізується коректність даних в реєстрованих первинних облікових документах, правильність їх оформлення.

Крім документів операційного блоку в кожному виді обліку можна реєструвати первинні документи, які не відображаються в оперативному блоці. Як правило, це відноситься до операцій, які уточнюють деталізацію по якомусь обліку. Дані таких документів не вимагають оперативного контролю, не впливають на оперативне прийняття рішень, специфічні для кожного виду обліку.

Таким чином, конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу - можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.

Новини 1С:Україна

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.