Вхід
1c_fran_red.png
Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Перегляди: 1202
Друк

Система програм "1С: Підприємство 8" представляє собою платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі. Нова технологічна платформа "1С: Підприємство 8" сама по собі не є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних напрямків діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

Відмінності у законодавствах окремих країн обумовлюють особливості побудови конфігурацій, у зв'язку з цим фірмою “1С” впроваджуються локалізовані прикладні рішення. Локалізовані рішення на платформі "1С: Підприємство 8" розробляються зарубіжними партнерами на замовлення фірми "1С". Рішення забезпечують ведення обліку, формування первинних документів і звітності відповідно до вимог національного законодавства.

Для України розроблені наступні прикладні рішення:

 • 1С: Бухгалтерія 8 для України (версії ПРОФ і базова)
 • OEM "1С: Бухгалтерія 8 для України" (базова версія)
 • 1С: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія
 • 1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України (версії ПРОФ і базова)
 • 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
 • 1С: Підприємство. Управління невеликою фірмою для Україні
 • 1С: Підприємство 8. CRM ПРОФ для України (спільне рішення)
 • 1С: Підприємство 8. Управління автотранспортом для України (спільне рішення)
 • 1С: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців Україна
 • 1С: Роздріб 8 для України
 • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Розпорядник бюджетного фінансування для України
 • 1С: Управління будівельною організацією для Україні
 • 1С: Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансамі
 • 1С: Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельнім виробництвом
 • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації

Найбільш поширеними типовими конфігурація для України є:

 • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України
 • 1С: Бухгалтерія 8 для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України

Управління торговим підприємством для України

Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Детальніше...

1С: Бухгалтерія 8 для України

"1С: Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включає підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продаж, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Детальніше...

Управління торгівлею для України

Конфігурація "Управління торгівлею для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є тиражним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Детальніше...

Управління виробничим підприємством для України

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Конфігураціядозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. Детальніше...

Порівняльна таблиця функціоналу деяких типових програмних продуктів 

Підсистеми

1С: Управління торговим підприємством для України

 1С: Бухгалтерія для України

1С: Управління торгівлею для України

1С: Управління виробничим підприємством для України

Планування

    

Планування продажів

+

-

+

+

Планування закупівель

+

-

+

+

Планування руху грошових коштів

+

-

+

+

Планування виробництва

- - -

+

Управління фінансами

    

Бюджетування

- - -

+

Управління грошовими коштами

+

-

+

+

Управління взаєморозрахунками

+

-

+

+

Облік за міжнародними стандартами

- - -

+

Управління запасами

    

Ціноутворення

+

+

+

+

Складський облік

+

+

+

+

Управління замовленнями

+

-

+

+

Управління закупівлями

+

+

+

+

Управління продажами

+

+

+

+

Управління взаємовідносинами з покупцями і постачальниками

+

-

+

+

Управління основними засобами

+

+

-

+

Управління ремонтами основних засобів

- - - -

Управління виробництвом

    

Управління даними про вироби

- - -

+

Управління виробничими витратами

+

(Розподіл тільки за плановою собівартістю)

+

(Розподіл тільки за плановою собівартістю)

-

+

Об'ємне планування виробництва

- - -

+

Планування виробництва по змінах

- - -

+

Управління роздрібними продажами

    

Облік товарів в неавтоматизованої торговій точці (склад НТТ)

-

+

+

+

Облік товарів в автоматизованій торговій точці (склад АТТ)

-

+

+

+

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

    

Підбір кадрів

 -  -  -

+

Управління персоналом

 -  -  -

+

Кадровий облік

+

+

 -

+

Розрахунок зарплати в управлінському обліку

+

+

 -

+

Бухгалтерський облік

    

Облік запасів

+

+

+

+

Облік торговельних операцій

+

+

+

+

Облік розрахунків з контрагентами

+

+

+

+

Облік операцій з грошовими коштами

+

+

+

+

Облік підзвіту

+

+

+

+

Валютні операції

+

+

+

+

Облік доходів і витрат

+

+

+

+

Облік виробництва

+

+

-

+

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

+

+

-

+

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

+

+

-

+

Внутрішньогосподарські розрахунки з відокремленими підрозділами (філіями)

- - - -

Регламентована звітність

+

+

-

+

Податковий облік

    

Облік податку на прибуток

+

+

-

+

Облік ПДВ

+

+

-

+

Облік єдиного податку

+

+

-

+

Облік фіксованого сільськогосподарського податку

- - -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір спеціалізованої конфігурації, яка б максимально підходила під бізнес-процеси та специфіку діяльності конкретної організації,- відповідальне рішення, що потребує допомоги кваліфікованих фахівців. Саме від правильності вибору програмного продукту залежить результат, тобто чи отримаєте Ви від автоматизації обліку очікуваний ефект.


Новини 1С:Україна

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.