Вхід

Огляд типових конфігурацій для України

Система програм "1С: Підприємство 8" представляє собою платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі. Нова технологічна платформа "1С: Підприємство 8" сама по собі не є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних напрямків діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

Відмінності у законодавствах окремих країн обумовлюють особливості побудови конфігурацій, у зв'язку з цим фірмою “1С” впроваджуються локалізовані прикладні рішення. Локалізовані рішення на платформі "1С: Підприємство 8" розробляються зарубіжними партнерами на замовлення фірми "1С". Рішення забезпечують ведення обліку, формування первинних документів і звітності відповідно до вимог національного законодавства.

Для України розроблені наступні прикладні рішення:

 • 1С: Бухгалтерія 8 для України (версії ПРОФ і базова)
 • OEM "1С: Бухгалтерія 8 для України" (базова версія)
 • 1С: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія
 • 1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України (версії ПРОФ і базова)
 • 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
 • 1С: Підприємство. Управління невеликою фірмою для Україні
 • 1С: Підприємство 8. CRM ПРОФ для України (спільне рішення)
 • 1С: Підприємство 8. Управління автотранспортом для України (спільне рішення)
 • 1С: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців Україна
 • 1С: Роздріб 8 для України
 • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ Україна
 • 1С: Підприємство 8. Розпорядник бюджетного фінансування для України
 • 1С: Управління будівельною організацією для Україні
 • 1С: Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансамі
 • 1С: Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельнім виробництвом
 • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації

Найбільш поширеними типовими конфігурація для України є:

 • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України
 • 1С: Бухгалтерія 8 для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
 • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України

Управління торговим підприємством для України

Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Детальніше...

1С: Бухгалтерія 8 для України

"1С: Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включає підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продаж, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Детальніше...

Управління торгівлею для України

Конфігурація "Управління торгівлею для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є тиражним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, забезпечивши тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством. Детальніше...

Управління виробничим підприємством для України

Конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" системи програм "1С: Підприємство 8" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Конфігураціядозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства. Детальніше...

Порівняльна таблиця функціоналу деяких типових програмних продуктів 

Підсистеми

1С: Управління торговим підприємством для України

 1С: Бухгалтерія для України

1С: Управління торгівлею для України

1С: Управління виробничим підприємством для України

Планування

    

Планування продажів

+

-

+

+

Планування закупівель

+

-

+

+

Планування руху грошових коштів

+

-

+

+

Планування виробництва

- - -

+

Управління фінансами

    

Бюджетування

- - -

+

Управління грошовими коштами

+

-

+

+

Управління взаєморозрахунками

+

-

+

+

Облік за міжнародними стандартами

- - -

+

Управління запасами

    

Ціноутворення

+

+

+

+

Складський облік

+

+

+

+

Управління замовленнями

+

-

+

+

Управління закупівлями

+

+

+

+

Управління продажами

+

+

+

+

Управління взаємовідносинами з покупцями і постачальниками

+

-

+

+

Управління основними засобами

+

+

-

+

Управління ремонтами основних засобів

- - - -

Управління виробництвом

    

Управління даними про вироби

- - -

+

Управління виробничими витратами

+

(Розподіл тільки за плановою собівартістю)

+

(Розподіл тільки за плановою собівартістю)

-

+

Об'ємне планування виробництва

- - -

+

Планування виробництва по змінах

- - -

+

Управління роздрібними продажами

    

Облік товарів в неавтоматизованої торговій точці (склад НТТ)

-

+

+

+

Облік товарів в автоматизованій торговій точці (склад АТТ)

-

+

+

+

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

    

Підбір кадрів

 -  -  -

+

Управління персоналом

 -  -  -

+

Кадровий облік

+

+

 -

+

Розрахунок зарплати в управлінському обліку

+

+

 -

+

Бухгалтерський облік

    

Облік запасів

+

+

+

+

Облік торговельних операцій

+

+

+

+

Облік розрахунків з контрагентами

+

+

+

+

Облік операцій з грошовими коштами

+

+

+

+

Облік підзвіту

+

+

+

+

Валютні операції

+

+

+

+

Облік доходів і витрат

+

+

+

+

Облік виробництва

+

+

-

+

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

+

+

-

+

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

+

+

-

+

Внутрішньогосподарські розрахунки з відокремленими підрозділами (філіями)

- - - -

Регламентована звітність

+

+

-

+

Податковий облік

    

Облік податку на прибуток

+

+

-

+

Облік ПДВ

+

+

-

+

Облік єдиного податку

+

+

-

+

Облік фіксованого сільськогосподарського податку

- - -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір спеціалізованої конфігурації, яка б максимально підходила під бізнес-процеси та специфіку діяльності конкретної організації,- відповідальне рішення, що потребує допомоги кваліфікованих фахівців. Саме від правильності вибору програмного продукту залежить результат, тобто чи отримаєте Ви від автоматизації обліку очікуваний ефект.


Наші послуги

 • Аудит облікових систем

  Аудит облікових систем

 • Розробка та обслуговування сайтів

  Розробка та обслуговування сайтів

 • Автоматизація роботи мобільних співробітників

  Автоматизація роботи мобільних співробітників

 • Звітність через інтернет

  Звітність через інтернет

Аудит облікових систем

Аудит облікових систем Всебічна оцінка стану облікових систем на підприємстві, визначення правильності та ефективності їх функціонування., надання рекомендації щодо автоматизації та вдосконалення облікових процесів.

Розробка та обслуговування сайтів

Розробка та обслуговування сайтів Ми створимо для Вас сайт із зручною системою управління та оригінальним дизайном, сайт який дозволить значно підвищити ефективність просування Ваших товарів та послуг через інтернет.

Автоматизація роботи мобільних співробітників

Автоматизація роботи мобільних співробітників Мобільні додатки розроблені на платформі "Агент Плюс 2.0" дозволяють підвищити ефективність роботи мобільних співробітників та оптимізувати бізнес процеси на підприємстві.

Звітність через інтернет

Звітність через інтернет Подання звітності в електронному вигляді - новий, але досить популярний метод взаємодії з державними органами, що успішно зарекомендував себе та став доступним кожному підприємству.

Колеги

Облікова майстерня – про бухгалтерію та комплексну автоматизацію

Агент Плюс – Впровадження у Хмельницькому

Supremo1

Наші клієнти

 • ТОВ

  ТОВ "Пріорітет"

 • ТОВ “Мрія забудовника”

  ТОВ “Мрія забудовника”

 • Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

  Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

 • КП “Спецкомунтранс”

  КП “Спецкомунтранс”

 • ТОВ “Інтерпродсервіс”

  ТОВ “Інтерпродсервіс”

 • ПАТ “Хмельпиво”

  ПАТ “Хмельпиво”

 • ТОВ “Літма”

  ТОВ “Літма”

ТОВ "Пріорітет"

ТОВ

ТОВ "Пріорітет" є одним із найбільших постачальників бетонів, розчинів та інших матеріалів  на території Хмельницької області. Торгово-будівельний комплекс пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів, інших будівельних матеріалів, забезпечує виконання індивідуальних замовлень, а також надає спектр транспортно-будівельних послуг. Колектив компанії складають висококваліфіковані спеціалісти, які постійно тримають напрямок на впровадженні нових, прогресивних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживачів.

ТОВ “Мрія забудовника”

ТОВ “Мрія забудовника”
ТОВ “Мрія забудовника” займається виробництвом, продажем і встановленням вікон, дверей, балконів, а також пропонує широкий асортимент різноманітних будівельних матеріалів. Відповідність ціни та якості робить продукцію компанії конкурентоспроможною на вітчизняному ринку, а неповторний дизайн виділяє її із загального ряду аналогічних виробів. Гнучка цінова політика та наявність багатьох варіантів забезпечує оптимальне рішення для будівництва, а прямі поставки сировини та продукції від вітчизняних і зарубіжних виробників, є запорукою успішної діяльності компанії.

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області

Державна інспекція карантину рослин по Хмельницькій області - державне підприємство, що входить до складу Державної служби з карантину рослин України. Основними завданнями підприємства є: охорона території України від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів; контроль за дотриманням особливого карантинного режиму і проведення заходів з карантину рослин при в...

КП “Спецкомунтранс”

КП “Спецкомунтранс”
Хмельницьке комунальне підприємство “Спецкомунтранс” протягом більше ніж піввікового існування відіграє значну роль у розвитку комунальної інфраструктури обласного центру. В даний час на підприємстві працює 49 одиниць техніки різного призначення, діють ремонтна майстерня, дільниця по виготовленню нестандартного обладнання та інші допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу КП “Спецкомунтранс”. Трудовий колектив чисельністю 140 працівників забезпечує безперебійну роботу підприємства по санітарній очистці, і як наслідок - чистоту та порядок у місті.

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс”

ТОВ “Інтерпродсервіс” засноване в 1998 році. Товариство є найбільшим рибопереробним підприємством на Заході України. На сьогоднішній день ТОВ “Інтерпродсервіс” виготовляє більше ніж 50 найменувань рибних пресервів, біля 70 видів солено-копченої продукції. Маючи потужний потенціал та довіру споживачів, підприємство активно та успішно бере участь у багатьох вітчизняних та зарубіжних конкурсах і виставках. Запорукою успішної діяльності компанії є робота висококваліфікованих спеціалістів-технологів, використання сучасного обладнання, якісна сировина та постійний контроль на усіх етапах технологічного процесу виробництва. 

ПАТ “Хмельпиво”

ПАТ “Хмельпиво”
ПАТ “Хмельпиво” - одне з найстаріших підприємств області. Хмельницький пивоварний завод було побудовано ще в 1901 році. У 1993 р. завод перетворено на ПАТ “Хмельпиво”, яке успішно продовжує та примножує виробничий досвід пивоваріння. Виробнича потужність заводу складає 1500 тис. дал пива та 1400 тонн солоду на рік. Продукція товариства відповідає всім державним вимогам якості, окремі види пива нагороджувались медалями на міжнародних конкурсах пива (золотими, срібними, бронзовими). В цьому заслуга колективу, - висококваліфікованих спеціалістів, які постійно перебувають в пошуку покращення процесів управління якістю та технологією виробництва. 

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма”

ТОВ “Літма” засноване у 1998 році. Не зважаючи на відносно короткий термін участі на ринку, компанія досягла значних успіхів, ставши провідним виробником взуття з текстильних матеріалів та ПВХ в Україні. Підприємство виробляє широкий асортимент взуття високої якості за доступними для споживачів цінами, що і є одним з основних принципів ТОВ “Літма”. Дотримання цього правила породжує високий попит на продукцію на національному ринку. Динамічний розвиток компанії відбувається завдяки впровадженню найсучаснішого обладнання, що підвищує якість продукції та збільшує обсяг виробництва.

Previous
Next
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.