Аудит облікових систем

Перегляди: 2211
Друк

Проведення комплексного аудиту облікових систем є важливою передумовою успішної автоматизації будь-якого бізнесу.

Аудит полягає у всебічній оцінці стану облікових систем на підприємстві для визначення правильності та ефективності їх функціонування.

Умовою успішного здійснення аудиту облікових системи підприємства є попереднє проведення управлінського та бухгалтерського аудиту. Метою проведення бухгалтерського та управлінського аудиту є оцінка рівня готовності бухгалтерії та підприємства загалом до ефективної роботи у відповідності до завдань розвитку компанії. Фахівцями нашої компанії досліджуються існуючі бізнес-процеси та документообіг, виявляються та оцінюються ризики пов'язані із достовірністю звітності.

На практиці досить часто облікові системи підприємств є набором слабко інтегрованих програмних продуктів, що автоматизують конкретний вид обліку. Такі програмні продукти дозволяють користувачам вирішувати їх локальні задачі, але при цьому виникають помилки, подвійне введення даних та інші проблеми, що не дозволяють використовувати облікові системи підприємства як єдину інформаційну систему. Для створення єдиної інформаційної системи важливо попередньо провести попередній аудит існуючих облікових систем.

В процесі аудиту облікових систем нашими спеціалістами перевіряються налаштування програми “1С: Підприємство”, якість та доцільність проведених доопрацювань конфігурації, коректність інформації основних ділянок обліку:

За результатами проведеного аудиту Клієнту надаються рекомендації щодо: